KONSEP 4P POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Jumaat, 20 April 2012 0 comments
KONSEP 4P POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

  • 1. Protective
  • 2. Performance and outcome oriented
  • 3. Proactive
  • 4. People oriented

Protective

Seorang pegawai polis hendaklah bersikap protective dan pelindung kepada semua lapisan masyarakat. Semangat (spirit) ini sebenarnya tersirat di dalam peruntukan Seksyen 3(3) Akta Polis 1967, di mana peranan polis adalah untuk menjaga keselamatan, ketenteraman dan sebagai penguatkuasa undang-undang. Sebagai pelindung, PDRM seharusnya mampu menanam keyakinan kepada orang ramai dan seterusnya berupaya untuk mendapatkan penghormatan, sanjungan dan dihargai oleh masyarakat.

Performance and Outcome Oriented

Bakti seorang pegawai polis hendaklah berteraskan kepada keupayaan untuk melaksanakan tugas yang terbaik dan berprestasi tinggi. Menjadikan integriti sebagai amalan dan berpegang kepada motoTegas, Adil dan Berhemah. Demikian itu, organisasi berupaya untuk menjana hasil yang bermutu berasaskan kepada:

a. Penetapan sasaran (Target setting)

b. Petunjuk IndeksPrestasi (KPIs)


c. Pencapaian berperingkat yang boleh diukur (Milestone)


d. Keberhasilanberkualiti (Quality results)


Proactive

Menyedari cabaran semasa yang sentiasa berubah-ubah dari sudut senario politik, sosial, ekonomi dan sebagainya, maka PDRM perlu bersifat proaktif,kreatif dan inovatif dalam perlaksanaan semua bentuk tugas kepolisan.

People Oriented

Sejajar dengan konsep Gagasan 1 Malaysia, di mana モRakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakanヤ,maka segala urusan dan tugas adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.


Comments
0 Comments

0 comments:

Catat Ulasan

Share

Followers

 

©Copyright 2011 Galeri PDRM | TNB